KORONATILTAK VED TANNBEHANDLING

FOR DIN OG VÅR TRYGGHET

Dette gjør vi:
Vi følger myndighetenes generelle smittevernskrav og de
spesifikke anbefalingene til tannhelsetjenesten.

Dette inkluderer bl.a.:
• Strenge renholdsrutiner
• Utvidet bruk av smittevernsutstyr
• Prioritering av ulike pasientgrupper i henhold til
behandlingsbehov, smitterisiko og tilgang på
smittevernsutstyr
• Redusert bruk av aerosolgenererende prosedyrer, og ingen
bruk av ultralyd, airscaler og airflow
• Tilrettelegging av drift med tanke på bemanning,
åpningstider og rutiner
Dette ber vi deg om å gjøre:
• Ved timebestilling: Kontakt oss på telefon kl 9 -1 2 ,
men aller helst e-post (postkasse@tannklinikken.com) eller
online
• Ikke oppsøk klinikken hvis du er i karantene, har
symptomer eller fått påvist smitte/sykdom. Ta kontakt hvis
du er i tvil
• Pasienter med smitte eller mistanke om smitte skal
behandles på egne beredskaps-klinikker
• Planlegg besøket ditt slik at du bruker minst mulig
tid på venterommet. Kom presist, så er vi klare.
• Hold to meter avstand til andre pasienter og ansatte
• Sørg for god håndhygiene før og etter tannlegetimen
• Ikke bruk mobiltelefonen mens du oppholder deg på
klinikken

Takk for at du viser hensyn