Kjære alle pasienter ❤️

Den pågående situasjonen med spredning av Corona-viruset gjør at det er uforsvarlig for både pasienter og tannhelsepersonell å drive tannklinikk med ordinær tannbehandling nå. Det betyr at vi kontakter alle pasienter med oppsatte timer og flytter timene frem i tid.

Vi er pålagt av myndighetene å hjelpe pasienter med akutte problemer. Dette skal vi etter beste evne løse. Dere vil i første omgang få telefonkonsultasjon med en tannlege tilgjengelig hos oss på tlf 67540939.

Sammen vurderer vi alvorligheten og kommer frem til en løsning. Vi er behjelpelige med resepter og kan i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt vi skal undersøke dere eller evt henvise til en spesialklinikk som kan tilby forsvarlige smittevernstiltak, siden alle nå er potensielle smittebærere 😷

Vi skjønner at dette er frustrerende for alle pasienter som er under behandling og vi vil gjøre vårt ytterste for å bistå med råd og hjelp.

Ingen pasienter må komme til klinikken uten avtale nå. Kontakt oss på telefon.
Vi har telefontid daglig som normalt i uke 12 og vi oppdaterer dere ved forandringer videre.

Situasjonen er ekstraordinær og vi håper på forståelse. Vi må alle bidra i denne dugnaden for å hindre ytterligere spredning 😷

Vi er imidlertid mer enn klare for å hjelpe alle når denne situasjonen er under kontroll!

For spørsmål kontakt oss på tlf 67540939

evt er vi også behjelpelige på mobil
Are: 92632550
Kristin: 91707536

Beste hilsen
Alle oss ved Sandvika Tannklinikk